Ciepły Dom

W Polsce, jak i w innych w krajach Unii Europejskiej, ciągle wzrasta zainteresowanie alternatywnymi źródłami energii odnawialnej. Powodem tego jest systematyczna podwyżka cen surowców energetycznych, a także chęć ograniczenia zanieczyszczania środowiska. Właściciele budynków szukają zatem oszczędności bez konieczności rezygnacji z komfortu cieplnego. Takie możliwości techniczne istnieją. Koszt inwestycyjny jest na początku duży, jednak stopniowo z biegiem lat się niweluje.Nasza Firma specjalizuje się w kompleksowym wykonaniu instalacji hydraulicznych jak i wentylacyjnych w obiektach mieszkalnych. Jesteśmy zwolennikami wykorzystywania alternatywnych źródeł energii do ogrzania naszych czterech kątów.Kosztowną, ale dobrą inwestycją w ogrzanie domowego zacisza są kolektory słoneczne. Służą one do podgrzewania wody użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania, przyczyniając się w dość znaczny sposób do obniżenia zużycia paliwa w przypadku konwencjonalnego źródła ciepła.W zastępstwie kotłów do domów energooszczędnych obecnie poleca się pompy ciepła. Są to urządzenia zasilane energią elektryczną. Są stosunkowo drogie, ale zużywają kilkakrotnie mniej energii niż najlepsze kotły. Z 1 kWh energii pobieranej przez napęd pompy otrzymuje się ok. 4 kWh ciepła, które pompa może pozyskać z gruntu lub wód gruntowych,  a także z powietrza.Ekologicznie zbudowany dom posiada szczelną konstrukcję. Dlatego trzeba zatroszczyć się o wymianę powietrza w pomieszczeniach – jest to ważne przede wszystkim ze względów zdrowotnych. Zimą powietrze, które zostało wcześniej ogrzane przez instalację grzewczą zostaje usunięte na zewnątrz, w jego miejsce przychodzi świeże, ale zimne powietrze, które należy ogrzać, aby w domu panowała względnie stała temperatura. W tym celu zużywana jest znaczna ilość energii. W domach energooszczędnych znaleziono inne rozwiązanie polegające n zastosowaniu rekuperatorów – urządzeń, dzięki którym usuwane powietrze oddaje ciepło świeżemu powietrzu, czerpanemu z zewnątrz. Zastosowanie owego rekuperatora daje możliwość obniżenia zużycia energii wykorzystywanej do nagrzania świeżego powietrza mniej więcej o połowę. Podstawowym warunkiem jest jednak całkowita szczelność budynku mieszkalnego. Jedynym otworem, przez który dostaje się do środka powietrze, jest czerpnia – stanowiąca początek kanału wentylacyjnego, którym świeże powietrze jest pobierane przez wentylator rekuperatora.