Kanalizacja w domu

Do prawidłowego funkcjonowania budynku potrzebne są instalacje: wodne, ściekowe, kanalizacyjne. Wszystkie one muszą być kładzione od samego początku prowadzenia prac budowlanych.

Bardzo ważna jest w projektowaniu budynków kanalizacja i to nie tylko ze względu na odprowadzanie ścieków bytowo- gospodarczych ale i opadowych z terenów przyległych. Ścieki wprowadzane do kanalizacji przepływają przez kanały ściekowe. Ze względu na swój różnorodny skład chemiczny, mogą wywoływać niszczenie ich konstrukcji. Wiadomo, że instalacja wodna jest w ścisłym związku z kanalizacyjną. Różnica jest tylko taka, że wodna doprowadza wodę do obiektu a kanalizacyjna ją odprowadza po zużyciu. Istota działania instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynkach, to prawidłowo funkcjonujące zapewnienie wody na wejściu, użycie jej na potrzeby i odprowadzenie jako zużytej w postaci ścieków. Armatura sanitarna charakteryzuje się cechami budowy, które muszą spełniać wymagania techniczne i formalne dotyczące materiału i ciśnienia.