Woda w domu

Przy prowadzeniu prac budowlanych bardzo ważny jest prawidłowo przebiegający proces rozplanowania i montażu takiego elementu wyposażenia jakim są różnego rodzaju instalacje. Zgodnie z normami istnieje obowiązek aby ścieki bytowo gospodarcze i deszczowe były odprowadzane oddzielnie. To musi gwarantować zaprojektowana kanalizacja. Ścieki można podzielić na komunalne i opadowe. Ścieki komunalne to woda pitna o zmienionym składzie bakteriologicznym, biologicznym lub chemicznym. Wiadomo, że instalacja wodna jest w ścisłym związku z kanalizacyjną. Różnica jest tylko taka, że wodna doprowadza wodę do obiektu a kanalizacyjna ją odprowadza po zużyciu. Istota działania instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynkach, to prawidłowo funkcjonujące zapewnienie wody na wejściu, użycie jej na potrzeby i odprowadzenie jako zużytej w postaci ścieków. Armatura sanitarna musi spełniać również pod względem konstrukcyjnych określony poziom powstającego w nich hałasu oraz temperatury i musi mieć specjalne oznakowanie.