Separator substancji ropopochodnych

Separator substancji ropopochodnych, separator koalescencyjny, separator lamelowy, separator do kanalizacji – na rynku dostępne mamy wiele separatorów. Każdy z nich, chociaż pełni podobną funkcję, znacząco się od siebie różni. Zanim zgłębimy się w tajniki tych urządzeń, winniśmy pierw poznać podstawowe informacje, dzięki którym bez trudu np. znajdziemy odpowiedni model separatora, a następnie go zakupimy. Separator zwany jest również osadnikiem. Urządzenie te, najogólniej mówiąc, służy do oczyszczania ścieków przed wprowadzeniem ich do sieci kanalizacyjnej. Na rynku znajdziemy wiele różnych separatorów, które różnią się od siebie rodzajem, zastosowaniem oraz działaniem.

Zgodnie z przepisami polskiego prawa, a dokładnie rozporządzeniami Ministra Środowiska wyróżnić możemy trzy rodzaje ze względu na oczyszczane substancje. Najpopularniejsze to separatory substancji ropopochodnych, następnie separatory skrobi, a końcowo tłuszczowniki, czyli separatory tłuszczów. Każdy separator musi spełniać ściśle określone warunki, zanim zaangażujemy go we wprowadzanie ścieków do wody czy ziemi. To, co wymaga od nas prawo, a także szereg ugrupowań ekologicznych, to szczególna ostrożność. Jeden błąd np. przy instalacji może spowodować uwolnienie do środowiska wodnego czy też gleby substancji wyjątkowo szkodliwych, nie tylko dla fauny, flory, ale również dla człowieka.

Jak już wspomnieliśmy, do najpopularniejszych separatorów zaliczamy separatory substancji ropopochodnych. Urządzenia te stosowane są w przypadku oczyszczania różnego rodzaju wód, w tym wód deszczowych, roztopowych oraz poprocesowych z miejsc szczególnie narażonych na skażenie substancjami ropopochodnymi. Warto tu wspomnieć, że wśród materiałów ropopochodnych nie wyróżnia się tylko i wyłącznie benzyny, ale również gaz olejowy, naftę, różnego rodzaju oleje, produkty pochodzenia naftowego, wazelinę, etylinę, cerezynę i wiele, wiele więcej. Osadniki te stosujemy w miejscach ogólnie dostępnych, zazwyczaj na parkingach bądź stacjach benzynowych.

Separator substancji ropopochodnych to niezwykle przydatne urządzenie. Wielu ekologicznych „zapaleńców” utrzymuje, że gdyby nie one, to nasze miasta były pozbawione całkowicie terenów zielonych. Produkt ten jest powszechnie dostępny w sklepach, również w internetowych. W wielu przypadkach jego zakup jest równoznaczny z montażem. Pamiętajmy, że cięcie kosztów poprzez unikanie stawiania osadników substancji ropopochodnych może nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje w postaci wysokich kar finansowych.