Wypadek w pracy.

Obowiązkiem każdego z pracodawców jest zapewnienie bezpieczeństwa jak i higieny pracy oraz zapobiegania potencjalnym wypadkom w pracy. Pracodawca powinien mieć na względzie również wszelkie możliwe choroby zawodowe. W ramach tych obowiązków zatrudniający ma za zadanie dokonać oceny stopnia ryzyka dla każdego z możliwych stanowisk w firmie oraz indywidualnie dopasować warunki pracy dla pracownika poprzez uwzględnienie jego umiejętności i doświadczenia. Konieczne jest tutaj także zaplanowanie i organizacja czasu pracy, dobór maszyn czy też innych urządzeń oraz stosowanie najnowocześniejszych rozwiązań technicznych dostępnych na rynku które zostały oznaczone jako bezpieczne. To także dotyczy zastępowanie starych maszyn na modele mniej awaryjne.Pracodawca zapewnia również, środki ochrony osobistej jak i zbiorowej, dostarcza odzież ochronną, a także powinien zapewnić szkolenie swoim pracownikom w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Odpowiada także, za serwis odzieży ochronnej. Aby dane zdarzenie można było uznać, za wypadek, muszą zostać spełnione następujące kryteria: Zdarzenie musi wystąpić w sposób nagły. Musi zostać spowodowane przyczyną zewnętrzną. Musi wystąpić w związku z wykonywaną pracą lub bezpośrednim poleceniem pracodawcy. Musi spowodować śmierć lub uraz pracownika taki jak uszkodzenie tkanek, złamania, oparzenia, zatrucia,odmrożenia itp.W momencie wystąpienia wypadku, pracodawca ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, poszkodowanym, zabezpieczenia miejsca wypadku, wezwania odpowiednich służ ratunkowych jak i również powiadomienia inspektora pracy.