Stan surowy otwarty, a zamknięty – różnice

Budowa domu wymaga od nas zdobycia podstawowej wiedzy z tego zakresu. Jest to niezbędne do tego, aby dbać o swoje interesy i finanse. Nie każdy ma świadomość, że stan surowy budynku nie zawsze oznacza to samo. Wyróżnia się stan surowy otwarty oraz zamknięty, a każdy z nich oznacza inny etap budowy. Warto poznać podstawowe różnice. […]

Read More →