Nowoczesne rozwiązania w przetwarzaniu energii

Poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań przetwarzania energii jest w dzisiejszych czasach jednym z podstawowych zagadnień inżynierskich. Wykorzystywanie energii odnawialnej, zmniejszanie kosztów działania urządzeń oraz jednoczesne dbanie o środowisko są wytycznymi, którymi kierują się konstruktorzy urządzeń służących do obsługiwania klimatyzacji pomieszczeń.

Doskonałym rozwiązaniem łączącym w sobie wszystkie te funkcje jest zastosowanie chillerów absorpcyjnych, które pozwalają zaoszczędzić energię i pieniądze, co jest korzystne zarówno dla naszego portfela, jak i dla środowiska. Chillery absorpcyjne jak sama nazwa wskazuje, zasadę swego działania opierają na procesie absorpcji, czyli pobierania czynnika zasilającego mechanizm do wytwarzania chłodzenia, czy ogrzewania. Źródłem zasilania urządzeń najczęściej jest ciepło wytwarzane podczas dostawy gazu, spalania oleju opałowego, gorąca woda, czy para wodna. Proces opiera się na przetwarzaniu jednego ciepła w inne, albo w inną temperaturę. Jest to możliwe dzięki mechanicznemu procesowi sprężania, który podzielić możemy na trzy etapy. Na początku ciepło jest pobierane, później przetwarzane przez podnoszenie ciśnienia, a następnie desorbowane, to znaczy oddawane jako produkt wyjściowy, czyli energia zasilająca chiller absorpcyjny.

W nowoczesnych urządzeniach wykorzystuje się różnorodne nośniki energii, są to między innymi: energia słoneczna, paliwa, biopaliwa, para woda, gorąca woda, gazy spalinowe, energia geotermalna, czy nawet gazy powstające podczas spalania odpadów i śmieci. Oczywiście każdy nośnik musi być dokładnie sprawdzony, wówczas dobiera się odpowiedni rodzaj chillera absorpcyjnego, który najlepiej sprawdzi się w danych warunkach przetwarzania energii. Oczywiście podczas przetwarzania jednej energii w drugą ponosi się pewne straty energetyczne, jest to jednak zminimalizowane w możliwie najwyższym stopniu. Agregaty absorpcyjne, czy inaczej chillery, znajdują szczególne zastosowanie w systemach klimatyzacji pomieszczeń, zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w biurach czy pomieszczeniach przemysłowych.