Do czego wykorzystuje się mapy akustyczne?

W dzisiejszych czasach mapy akustyczne są wykonywane bardzo często, co wynika z przepisów w zakresie różnorodnego prawa, które weszły w życie rok temu. Ministerstwo środowiska oraz ministerstwo zdrowia w zgodzie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami, określiły dokładnie dopuszczalny poziom natężenia hałasu w miejscach pracy, w terach zabudowanych, w budynkach mieszkalnych, w centrach miast, a nawet w parkach, czy na przedmieściach.

Zmiany te związane są ze stale wzrastającym poziomem hałasu, który niestety jest nieodłącznym elementem postępu technologicznego, który dokonuje się na świecie. Wyróżniamy zasadniczo trzy rodzaje hałasu: komunalny, komunikacyjny i przemysłowy. Te dwa ostatnie są najbardziej niebezpieczne, gdyż mogą bardzo negatywnie wpływać na zdrowie i dobre samopoczucie ludzi. Okazuje się bowiem, że nadmierny hałas przyczynia się nie tylko do problemów ze słuchem, ale również do rozwijania się chorób cywilizacyjnych takich jak migreny, stres, brak koncentracji. Niemożność skupienia się na własnych myślach jest powodem frustracji, a hałas bezpośrednio przyczynia się do takiego stanu rzeczy.

Dlatego też powstaje coraz więcej firm zajmujących się wykonywaniem pomiarów hałasu. Do przeprowadzenia takich badań potrzebne są odpowiednie, czułe urządzenia pomiarowe oraz ekipy, które posiadają uprawnienia i umiejętności do wykonywania tego typu pomiarów. Najczęściej takie pomiary hałasu przeprowadzane są w dużych aglomeracjach miejskich, gdzie natężenie hałasu komunikacyjnego często przekracza dopuszczalne normy. Wówczas konieczne jest wprowadzenie zmian, czy to w infrastrukturze miejskiej, czy w ograniczeniach ruchu samochodów ciężarowych.

W dużych miastach tworzy się specjalne strefy, jak na przykład w Krakowie czy w Warszawie, do których dostęp mają tylko mieszkańcy czy dostawcy sklepów. Duże natężenie ruchu w takich miejscach wpływa destrukcyjnie nie tylko na zdrowie ludzi, ale również na stan zabytków na terenie starych miast, czy na środowisko naturalne.

Zapraszam dodatkowo do zapoznania się z artykułem: Dlaczego tworzy się mapy akustyczne terenu