Co to jest i gdzie wykorzystuje się metaloplastykę?

Bardzo często można zauważyć różne typu kręte i różnej grubości metalowe dzieła, które mogłyby być nazwane dziełami sztuki, gdyby nie były nimi ogrodzenia czy balustrady. Jak zatem powstają takie przedmioty i jaka dziedzina sztuki zajmuje się ich tworzeniem?

Dziedziną ta jest metaloplastyka, czyli dziedzina sztuki kowalskiej, która zajmuje się artystyczną obróbką metalu przy użyciu najróżniejszych technik np. repusowania i cyzelowania. Jest ona bardzo stara i stosowano ją już w starożytności przy ozdabianiu broni czy uświetniania posągów. Była ona bardzo popularna szczególnie w rejonie Grecji, gdzie zamożniejsi ludzie kupowali zwierciadeł i inne luksusowe przedmioty w taki sposób ozdabiane. Metaloplastyka jest dziedziną sztuki głównie współczesnej, powstałą po to, by w trwały sposób przedstawiać rozmaite dzieła sztuki, ale nie tylko.

Obecnie dzięki niej możliwe jest tworzenia pięknych dzieł użytkowych takich jak właśnie balustrady czy ogrodzenia. Daje to możliwość stwarzania bardzo unikatowych przedmiotów nadających zupełnie inny klimat, którymi na pewno zachwyca się znajomi. Oczywiście wszystko zależy nie tylko od naszej wyobraźni ale też od umiejętności i zaangażowania twórcy.

Takie dzieła są na razie nowością, ale na pewno w niedalekiej przyszłości będą miały większą rzesze zwolenników takich unikalnych i niezwykłych tworów sztuki współczesnej.