Podbudowa pod kostkę brukowa. Krok po kroku.

Kostka brukowa jest obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem stosowanym do wykończenia przestrzeni wokół domu. Nic w tym dziwnego, ponieważ to rozwiązanie praktyczne i trwałe. Jednak podstawą jest dobrze ułożona kostka, a to uzależnione jest od podbudowy. Warto wiedzieć, jak podejść do tematu, żeby mieć ładnie wyglądającą i trwałą kostkę koło swojego domu.

Podstawową sprawą jest wytyczenie ścieżek i dróżek, które mają zostać pokryte kostką brukową. Gdy to zrobimy, należy określić, które będą przeznaczone do ruchu pieszego, a które przeznaczone będą pod pojazdy – to ważne, ponieważ podbudowa różni się w wypadku obu tych rozwiązań. Następną niezwykle ważną cechą jest ustalenie, jak twarde jest podłoże, na którym będzie pojawiała się podbudowa. Im bardziej miękkie, tym twardsze materiały muszą zostać wykorzystane podczas robienia podbudowy. Takie dokładne podejście do tematu jest bardzo ważne, ponieważ pozwala ustalić, jakie produkty i w jakich ilościach trzeba będzie kupić przed rozpoczęciem prac na kładzeniem kostki brukowej.

Wybór materiałów i rozpoczęcie prac

Każda firma zajmująca się kładzeniem kostki brukowej ma swoje standardy, ale ogólnie przyjęło się, że do wykonania dobrej jakościowo podbudowy używa się żwiru, tłucznia, grysu, żużla lub mieszaniny piasku ze żwirem. Wszystkie te materiały zapewniają odpowiednio stabilizację i odprowadzenia wody, które jest niezwykle ważne. Pracę rozpoczyna się od wyznaczenia miejsc, w których ma znaleźć się kostka i wykopania odpowiednich otworów – głębokość uzależniona jest od warstwy podbudowy, którą musimy w danym wypadku zastosować. Następnie uzupełniamy wspomniane korytarze odpowiednią ilością wybranego przez nas materiału. Co 10 centymetrów materiał powinien być mechanicznie utwardzany, żeby zachował odpowiednią twardość i zapewnił stabilność.

(Zobacz także: Piasek jako podstawowy materiał budowlany)

Aż do położenia kostki brukowej

Odpowiednio przygotowana i utwardzona podbudowa jest podstawą, która pozwala na ostateczne zakończenie prac. Gdy ostatnia warstwa została położona, można rozpocząć kładzenie kostki brukowej, co jest procesem stosunkowo prostym. Dlatego właśnie szczególny nacisk podczas prac powinno położyć się na wykonanie odpowiedniej podbudowy, ponieważ jest to coś w rodzaju fundamentu – jeśli nie będzie on odpowiednio trwały i stabilny, nasze chodniki czy podjazdy po kilku deszczach zaczną się osuwać. Ważne jest więc stosowanie dobrych jakościowo produktów oraz regularne utwardzanie poszczególnych warstw podbudowy. Tylko wtedy będziemy mieli idealną kostkę przez wiele lat.

Brak możliwości komentowania.